3 Eylül 2012 Pazartesi

orff eğitim sistemi

Pazar günü yine forum bornova'daydık.Çocuk kulübü yine oradaydı.
Ama bu kez orta yaşın üzerinde bir bayan vardı sahnede.Atölye çalışması adı altında şarkılar söyleyip ,oynuyordu çocuklar.Biterken biraz bilgi verdi yaptıklarının ne olduğu hakkında.Orff eğitimi dedi.İlk kez duydum.Tabi orada yüzeysel olarak yaptılar.Çocuklar müzikle tamamen spontane şekilde oynuyorlar,ritme uyuyorlar,sesler, çıkarıyorlar  hareketler yapıyorlardı.Aslında her çocuk içindeki yaratıcılık duygusuyla birşeyler ortaya çıkarıyordu.
Bende bugün bunu merak ettim ve araştırdım.
Kaynak

Sanatçının dilimize  “Carl Orff Yaklaşımı” olarak çevrilen Carl Orff Schulwerk adlı eğitim metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için onların alışık oldukları elemanları kullanmayı, diğer bir deyişle, tamamen doğal biçimde öğretmeyi öğütlemektedir. Amaç, tüm sanat dallarından yararlanarak, insanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri ritim, hareket ve konuşma yoluyla açığa çıkartmaktır.  Orff eğitim sistemi tüm dünyada kabul edilen ve uygulanan bir metottur. Tüm uluslararası değerlendirme ve sınavlarda birinci gelen Finlandiya, öğrencilerinin ORFF sistemi ile eğitildiklerinden dolayı bu başarıyı gösterdiklerini belirtmekte olup, bu tüm dünyaca bilinmektedir. Finlandiya’da okul öncesi eğitimde görev yapan müzik öğretmenlerinin, üniversitelerin okul öncesi müzik öğretmenliği bölümlerinden mezun olmaları, ülkenin eğitimdeki başarısının temel sebeplerinden birisidir. Bu  lisans programında, temel müzik eğitimi ve okul öncesi müzik eğitimi derslerinin yanı sıra, Çocuk Gelişim ve Psikolojisi, Çocuk Estetik Eğitimi, Çocuk Edebiyatı, Drama, Çocuk Korosu Şefliği, Müzik-Oyun-Hareket ve Müzik ve Dans dersleri dikkat çekmektedir. Türkiye’de ise henüz sadece “Okul Öncesi Müzik Eğitimcisi” yetiştiren bir kurum, bölüm veya anabilim dalı açılmamıştır. Üstelik ne müzik öğretmeni yetiştiren bölümlerde, ne konservatuarlarda, ne de diğer müzik okullarında okul öncesi müzik eğitimine yönelik hem alan dersleri, hem de çok gerekli olan çocuk gelişimi ve eğitimini kapsayan dersler bulunmamaktadır.

Bilindiği gibi bir çocuğun yeteneklerinin doğal ve hızlı şekilde geliştiği ve dolayısıyla yaratıcılık ve duygusal zekânın oturtulabileceği yaş aralığı 3 ile 8 arasıdır. Bilimsel verilere göre, bu yaş aralığındaki çocukların algılama kapasitesi normal insanlarınkinin iki buçuk katıdır.
Bu sebeple okul öncesi dönemde başlaması gereken müzik eğitimi, çocuğun müzikle ilgili bilgi ve becerilerini doğrudan etkileyecektir ve üzerinde dikkat ve titizlikle durulması gereken bir konudur.
Okul öncesi eğitimin bir boyutu olan sanat eğitimi içerisinde müzik, çok önemli bir yere sahiptir. Okul öncesi eğitimde müzik eğitiminin amaçları, çocukların bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, duygu, düşünce ve izlenimlerini estetik bir anlatım dili olan müzikle ifade etmelerini sağlamak, çocukta var olan yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve ana dilin gelişimini sağlayarak onları temel eğitime hazırlamaktır.

Bu nedenle anaokul ve ilkokullarda uygulanacak olan bu metot, gelecek nesillerin estetik ve sanatsal alt yapısının oluşturulmasını destekleyerek, müzik eğitiminde yeni kapılar açacaktır.  Ne yazık ki, günümüzde anaokul ve ilkokullarda gerçek anlamda bir müzik eğitimi sağlanamamakta ve Türkiye bu açıdan çok vakit kaybetmektedir.

Carl Orff enstrümanları Türkiye’ye ilk kez 1956 yılında değerli müzisyen Muzaffer Arkan tarafından ve Ankara Maarif Koleji’nin (şimdiki TED) başındaki Mümtaz Tarhan’ın işbirliğiyle getirilmiş, ancak yetersiz altyapı nedeniyle etkili olamamıştır.  Çünkü Carl Orff sisteminin kalıcı olabilmesi için mevcut sisteme entegre edilmesi gerekmektedir. Bu konudaki sistematik ilk uygulama 1999 yılında Kahya Ojalak Koçak tarafından Özel Alev İlkokulunda uygulanmış ve bu okul Carl Orff’un eşi tarafından Model Okul olarak belirlenmiştir.

2001 yılında ise, Avusturya Liseliler Derneği Carl Orff Schulwerk Eğitimi konusunda tek yetkili ilan edilerek, Alev Okulları bünyesinde C.O. Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi kurulmuştur.
Pekinel’ler 2010 yılında, Orff Eğitim sistemini Türkiye’de tüm okullarda uygulanabilmesini sağlamak üzere, Anadolu'da Müzik Eğitimini İyileştirme Projesi’ni başlatmışlardır. Proje ile ilgili detaylı bilgiler için:http://pekinel.com/sosyal_sorumluluk.php?kategori_id=3&id=15&lang=tr.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder